OHJEITA OMAISILLE

Mistä aloitan?                                                                                      Kun olette saaneet tiedon läheisenne poismenosta, on kohta ensisijaisimpia toimia alkaa huolehtia hautaamisen järjestämisestä. Hautaamisjärjestelyitä voi alkaa toimittaa jo ennenkuin hautauslupa vainajasta on valmistunut. Voitte jo siis ottaa yhteyttä meihin ja asioida hautatoimistossa. Voitte ottaa puhelimitse - tai sähköpostilla - yhteyttä toimistollemme ja voimme antaa ensikäden neuvoja tilanteeseenne. Ajanvaraus on suositeltavaa tehdä etukäteen toimistollemme hautausjärjestelyneuvotteluja varten.

Hautauslupa, kuolintodistus, virkatodistukset
Jos vainaja on viimeisen sairautensa aikana ollut lääkärin hoidossa, hoitanut lääkäri yleensä kirjoittaa kuolintodistuksen ja hautausluvan. Sairaala voi ennen tätä pyytää omaisilta lupaa lääketieteellisen ruumiinavauksen tekemiseen.
Jos vainaja ei viimeisten kuuden kuukauden aikana ole ollut lääkärin hoidossa, kun kuolema on  rikoksen, tapaturman tai muun yllättävän tapahtuman aiheuttama, pyytää kuolinpaikkakunnan poliisiviranomainen kuolemansyyn selvityksen oikeuslääketieteen laitokselta. Silloin kuolintodistuksen ja hautausluvan antaa ruumiinavauksen suorittanut lääkäri.
Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy ja se kirjoitetaan vasta kaikkien kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien tutkimusten valmistuttua. Kuolintodistusta ei tarvita viranomaisten kanssa asioitaessa.
Kuolintieto lähetetään sairaalasta virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään  ja edelleen moniin virastoihin ja pankkeihin. Kuolinpesän virka-asioita voi lähteä hoitamaan väestörekisteristä tai seurakunnasta saatavalla virkatodistuksella.

Tilojen ja ajan varaukset                                                                   Vainajan tullessa siunatuksi seurakunnan tiloissa sovitaan kirkkoherranvirastossa mm. siunauspaikan, - päivän ja papin sekä mahdollisen salin varauksesta muistotilaisuutta varten. Seurakunnan hautatoimisto tai hautausmaantoimisto vastaa hautausmaiden hautapaikkojen varauksesta. Täällä myös selvitetään vanhan hautapaikan käytöstä tai varataan uusi hautapaikka.                                     Toimistomme voi myös hoitaa siunaus-ja hautausaikojen, -paikkojen sekä toimitsijoiden, kuten papin ja kanttorin varaukset.

Arkku-vai tuhkahautaus                                                            Hautapaikkaan voi haudata arkussa, tuhkauurnassa tai tuhkan sirotteluna. Siunaustilaisuus on samanmuotoinen riippumatta hautaustavasta: tilaisuuden jälkeen arkku joko kannetaan hautaan laskettavaksi tai sen jälkeen tapahtuu arkun kuljetus krematoriolle tuhkaamista varten. Tuhkan hautaaminen tapahtuu yleensä erikseen sille sovittuna aikana.Vainajan tuhka tulee sijoittaa lopullisesti yhteen paikkaan yhden vuoden kuluessa kuolemasta.

Muistokukat                                                                                    Siunaus-ja hautaustilaisuudessa muistokukat ovat perinteisesti keskeisellä sijalla. Muistokukkia käytetään ilmaisemaan kauneutta, elämän jatkuvuutta sekä muistoa ja kunnioitusta vainajalle. Arkun päällä käytetään kukista sidottua arkunkoristusta. Omaiset sekä hautajaisvieraat ojentavat muistonosoituksensa vainajalle kukkien muodossa-: muistovihkoina, - kimppuina ja – seppeleinä.

Perunkirjoitus                                                                                 Jokaisesta Suomessa kuolinhetkellään kirjoilla olleesta henkilöstä tulee toimittaa perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perukirja on ilmoitus vainajan perillisistä, varoista ja veloista. Perukirja toimitetaan verotoimistolle.                                                                            Toimistomme kautta toimitamme koko perunkirjoitusprosessin.

 

 

 

2019  hautauspalvelut.net   globbers joomla templates